2019.05.27

Forskare kräver ökad transparens inom REACH

2019.05.27

Nya ändringar välkomna men otillräckliga

EU:s kemikalielagstiftning REACH kallas ofta världens bästa. Men det hjälper inte att kraven på producenterna och importörerna är hårda på pappret om de underlag som de lämnar till kemikaliemyndigheten inte granskas. Det menar forskare vid Stockholms universitet som i en ny policy brief kräver större transparens och bättre kontroll inom REACH.

Text och foto: Lisa Bergqvist

Den europeiska kemikalielagstiftningen REACH togs i bruk 2007 för att säkerställa kontrollen av kemikalier inom EU. Lagstiftningen kräver att alla kemikalier som det produceras eller importeras mer än ett ton av ska riskbedömas och registreras hos kemikaliemyndigheten ECHA. Men ett problem är att många av de underlag som lämnas in till ECHA inte granskas.

 – Idag görs stickprover där fem procent av underlagen granskas och då bara en del av hela underlaget. Det är ganska lätt att slinka igenom med en bristfällig rapport, säger Marlene Ågerstrand, ekotoxikolog vid ACES på Stockholms universitet och författare till Östersjöcentrums nya policy brief.

Varierande kvalitet på underlagen

När Marlene Ågerstrand tillsammans med kollegor utvärderade registreringsunderlagen för 60 olika kemikalier visade det sig att den vetenskapliga kvaliteten och transparensen var väldigt varierande. 

 – I vissa underlag fanns omfattande information om hur man studerat kemikaliernas effekter på människa och miljö, i andra fall fanns bara några sammanfattande meningar.

Ett annat problem är att de toxikologiska studier som ligger bakom riskbedömningarna i underlagen oftast inte är publikt tillgängliga. Det gör att forskare och organisationer har väldigt små möjligheter att granska vad som ligger bakom industrins riskbedömningar.

 – Det är ett demokratiskt problem att inte allmänheten kan ta del av den här informationen. Vi vill se en ökad transparens genom att de här studierna görs offentliga, säger Marlene Ågerstrand.

Det pågår en process inom EU för att öka transparensen och i veckan kom det efterlängtade beskedet att ECHA tillsammans med EU-kommissionen ska arbeta för att förbättra efterlevnadskontrollen inom REACH. En plan för hur detta ska gå till ska vara färdig i juni, men det står redan klart att kontrollerna ska öka från dagens 5 procent till 20 procent av registreringsunderlagen.

 – Det är väldigt goda nyheter, men faktum kvarstår att majoriteten av underlagen inte kommer att granskas, säger Marlene Ågerstrand.

Flera förändringar behövs

Flera förändringar behöver komma till, menar forskarna, som med sin nya policy brief riktar sig till flera olika aktörer.

 – På lång sikt bör EU-kommissionen ta krafttag för att förändra systemet i grunden så att en utomstående part i stället för industrin själv utvärderar kemikalierna, säger Marlene Ågerstrand.

På kort sikt vill forskarna att ECHA gör förändringar i det nuvarande systemet genom att förbättra utvärderingen och rapporteringen av toxikologiska studier, och att industrin själv arbetar för ökad transparens.

 – I slutänden handlar det om att de produkter som finns på marknaden ska vara säkra för människa och miljö. Då måste vi ha en lagstiftning som ger industrin stöd samtidigt som den inte tillåter några kryphål, säger Marlene Ågerstrand.

Marlene Ågerstrand

Marlene Ågerstrand
marlene.agerstrand@aces.su.se