2017.04.29

"Det har varit en långdragen process"

2017.04.29

Studie om mikroplast fälld för fusk

Den svenska studien om att abborryngel hellre äter mikroplast än plankton fick stor uppmärksamhet när den publicerades i tidskriften Science. Nu fäller Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) studien för fusk - och forskarna själva drar tillbaka studien.

Text och foto: Henrik Hamrén

I sitt yttrande till Uppsala universitet skriver CEPN att de två forskarna bakom studien på flera punkter har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Begreppet avser generellt att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och resultat.

Kort efter att universitetet fått ta del av CEPN:s yttrande begärde de båda ansvariga forskarna själva att studien skulle återkallas från Science, meddelar Uppsala universitet i ett pressmeddelande. I sitt brev till Science motiverar forskarna sin begäran med att vetenskap måste vila på en solid grund och att resultaten i deras studie, även om de är korrekta, inte kommer att uppfattas som tillförlitliga så länge misstanke om oredlighet föreligger.  

Några dagar senare beslutade tidskriften Science att dra tillbaka artikeln och tog bort den från sin hemsida.

Studien utfördes på Gotland och publicerades i tidskriften Science i början av juni i fjol. Resultaten fick mycket stor uppmärksamhet både i Sverige och utomland. Forskarna sa sig ha bevisat att abborryngel hellre äter mikroplast än plankton, som är deras naturliga föda. I Studien såg de också att mikroplasten förändrade ynglens beteende och gjorde dem slöa och mer lättfångade som byte, vilket skulle kunna förklara varför vissa fiskbestånd minskar.

Kort efter publiceringen anklagades studien för forskningsfusk. Bakom anklagelserna stod två andra forskare. De hävdade att de experimentella metoderna som beskrevs i studien inte stämde överens med hur experimenten på Gotland i praktiken hade genomförts.

Uppsala universitets externa utredningsgrupp började granska ärendet, som samtidigt skickades till CEPN:s expertgrupp för oredlighet i forskning. Rapporten från den externa utredningen kom i augusti i fjol och friade de båda forskarna från fusk. CEPN har nu kommit till en annan slutsats. En viktig del i deras kritik är att forskarna inte kunnat uppvisa viktiga rådata bakom studien. CEPN kritiserar också att försöken som gjordes saknade djuretiskt tillstånd.

De två forskarna har konsekvent tillbakavisat alla anklagelser om fusk. När de ombads av tidskriften Science att redovisa sina rådata uppgav de att dessa inte längre fanns. Enligt forskarna hade den bärbara dator som innehöll alla data av misstag glömts i en bil och därefter blivit stulen, bara tio dagar efter publiceringen i Science. 

I december i fjol skrev Science därför ett så kallat ”letter of concern” på ledarplats, i vilket de varnade sina läsare för att samtliga rådata bakom studien inte finns tillgängliga. Forskarna har också kritiserats för att djuretiskt tillstånd saknats för försöken. Detta är annars ett krav för alla studier som Science publicerar.

I sitt yttrande riktar CEPN även kritik mot Uppsala universitet och den förberedande undersökning som friade de båda forskarna från misstankarna om vetenskaplig oredlighet.

Ärendet ligger nu hos universitetsledningen i Uppsala, som ska besluta om forskarna ska fällas för oredlighet eller inte. Under fredagen konstaterade universitetet i ett pressmeddelande att det föreligger två rapporter – den externa och CEPN:s – och att rapporternas slutsatser skiljer sig åt, men att de också utgår ”från olika regelverk och omfattar olika mängd underlag, vilket universitetet måste hantera i beslutet”.

– Nu ska universitetet gå igenom underlagen i ärendet och fatta ett beslut utifrån detta. Det har varit en långdragen process och vår avsikt är att få ett beslut så snart som möjligt, säger Per Andersson, handläggare vid Uppsala universitet, i pressmeddelandet. 

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se

Relaterade artiklar