Istället för att förbjuda användningen av plast behöver vi se till att den inte hamnar i haven

2018.02.02

Christoffer Fjellner: Plaststrategin kan vara början på ett framgångsrikt arbete

EU:s nya plaststrategi erbjuder goda möjligheter för Sverige och Europa att styra utvecklingen i rätt riktning. Men problemet med plastskräp i havet är inte en fråga om att förbjuda användningen av plast, utan om att se till att den inte hamnar i haven, skriver EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M).

Plast är ett revolutionerande material som kan användas till i stort sett vad som helst - från byggmaterial till medicintekniska produkter och matlådor. Biobaserade plaster och återvinning blir allt viktigare. Men att plast är ett viktigt material som har spelat stor roll för samhällets utveckling gör inte marin nedskräpning till ett mindre problem.

Plast är det vanligaste skräpet i alla världens hav - också i Östersjön. Plastmaterial står för så mycket som 85 procent av skräpet och i världens hav flyter det runt stora skräpkontinenter. Om inget görs kan det finnas mer plast än fisk i haven 2050.

Östersjön behöver behandlas varsamt

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Havet är omringat av många länder och tätbefolkade områden, och förbindelsen till världshaven genom smala sund gör att plast och utsläpp stannar kvar. Det innebär att Östersjön är ett hav som behöver behandlas varsamt.

Problemet med nedskräpning i haven får lyckligtvis allt större uppmärksamhet och nyligen presenterade EU-kommissionen en omfattande plaststrategi för EU inom ramen för arbetet med en cirkulär ekonomi.

En viktig del av plaststrategin handlar om marin nedskräpning. EU-kommissionen föreslår nya regler som ska säkerställa att avfall som genereras på fartyg eller på annat sätt ute till havs inte lämnas kvar där utan tas till land och hanteras i hamnar genom ett gemensamt mottagningssystem. Förslaget från EU-kommissionen innehåller också åtgärder för att öka incitamenten att återanvända, reparera och återvinna plast.  

Det är inte plasten som sådan som är problemet

I arbetet med att minska nedskräpningen är det viktigt att problemet angrips som en fråga om hur plast och plastprodukter hanteras och inte om plasten i sig. Det är med andra ord inte plasten som sådan som är problemet. Tvärtom fyller plast många viktiga funktioner, och i stället för att förbjuda användningen behöver vi se till att den inte hamnar i haven eller någon annanstans i naturen. Plaststrategin erbjuder goda möjligheter för Sverige och Europa att styra utvecklingen i rätt riktning.

Plaststrategin kan gynna både invånarna runt Östersjön och miljön

Sverige har kommit förhållandevis långt i arbetet och släpper ut mindre och återvinner mer plast - 45 procent av förpackningarna - än de flesta andra länder. Men plast i haven, särskilt i Östersjön, som vi delar med många av våra grannländer, är ett gränsöverskridande problem som EU:s medlemsstater och i förlängningen alla världens länder behöver lösa gemensamt.

Jag tror att plaststrategin kan vara början på ett framgångsrikt arbete som kommer gynna både invånarna runt Östersjön och miljön. 

fjellner
Christofer Fjellner är moderat EU-parlamentariker och ledamot i bland annat Utskottet för internationell handel. Han har varit verksam i Moderaterna under lång tid och var bland annat MUF-ordförande åren 2002-2004. Han valdes in som EU-parlamentariker 2004.

REDS ANM: Denna text är en krönika. Alla åsikter och andra ställningstaganden är skribentens.

Relaterade artiklar