2018.02.02

"Vi vet tillräckligt för att agera"

MIljöminister Karolina Skog (MP) om förbudet mot mikroplast i kosmetika

2018.02.02

Karolina Skog: Regeringen öppnar för ett bredare förbud mot mikroplast i kosmetika

För miljöminister Karolina Skog (MP) var beslutet om Sveriges nya förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter en ”lågt hängande frukt” – och ett första steg i arbetet med att minska utsläppen av mikroplast i havet.

Text och foto: Henrik Hamrén

Torsdagens regeringsbeslut innebär att det från och med den 1 juli är förbjudet att sälja duschkrämer, tandkräm, tvålar och andra liknande kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplast.

Därmed blir Sverige också det första landet i Östersjöregionen som inför ett nationellt förbud mot dessa produkter, i syfta att minska spridningen av mikroplast till havsmiljön.

Förbudet gäller enligt definitionen endast produkter som sköljs av. Men enligt miljöminister Karolina Skog (MP) utreder regeringen redan möjligheterna att förbjuda även icke-avsköljbara produkter.

– Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att titta på ett bredare förbud som skulle omfatta fler kosmetiska produkter, till exempel smink, hudkrämer och andra produkter som är tänkta att stanna på kroppen. De jobbar med den frågan just nu och ska redovisa sina slutsatser till oss senast den sista mars i år. Jag ser att det förbud vi tog beslut om i dag är det första av många skarpa steg för att minska mikroplasterna i våra vatten, säger Karolina Skog. 

Vilka andra åtgärder mot spridning av mikroplast är att vänta under det kommande året?

– Vi har precis gett tre myndigheter särskilda uppdrag kopplade till mikroplaster. De är kopplade till konstgräsplaner, dricksvatten och vägmarkeringar och däckslitage. Utöver det pågår den större plastutredning som jag har tillsatt för fullt. I den ingår mikroplasten som ett viktigt område. Och sen finns det nya pengar i budgetpropositionen för i år som kopplar till mikroplast, till exempel en del som finansierar utvecklingen av reningsteknik så att mikroplaster kan filtreras bort från dagvatten. 

Regeringen har tidigare sagt att dessa förbud bör införas på EU-nivå. Hur ser du på de möjligheterna?

– I samband med att EU-kommissionen presenterade sin plaststrategi för ett par veckor sedan meddelade de att de gett kemikaliemyndigheten ECHA i uppdrag att ta fram ett förslag till begränsning av mikroplaster i produkter inom ramen för kemikalieförordningen REACH. Det är nu upp till ECHA att komma fram till hur omfattande begränsning de anser vara motiverat, och vi ska vara medvetna om att det kommer ta tid innan det finns skarpa förslag på bordet på EU-nivå. Men jag ser positivt på att EU är på väg upp på banan och vill vidta åtgärder mot mikroplasterna. Våra hav och vatten är trots allt del av ett och samma kretslopp, och våra åtgärder får mycket större effekt om de görs överallt.

Mikroplast i kosmetika utgör en relativt liten del av allt plastskräp i havet. Varför fokuserar regeringen på just detta?

– Det stämmer att kosmetika bara står för en liten del av all plast som hamnar i haven. Samtidigt är plasten helt onödig i dessa produkter, eftersom det finns många ingredienser som kan fylla samma funktion utan att de har samma skadliga effekt på miljön. Det här är en lågt hängande frukt som är ett steg i att minska mikroplasterna i våra vatten. Men vi gör som sagt många saker samtidigt nu.

Man vet ännu inte allt om mikroplastens effekter i havet. Måste man inte vara 100 procent säker på skadorna innan man förbjuder något?

– Jag håller med om att det finns flera obesvarade frågor, och att behovet av forskning på det här området är stort. Samtidigt menar jag att vi vet tillräckligt om mikroplastens negativa konsekvenser för att agera. Som miljöminister kan jag inte sitta och invänta 100 procent klarhet i alla de här frågorna, de larmrapporter vi möts av är så pass allvarliga att vi måste fram med åtgärder nu.  

 

Relaterade artiklar