2016.11.10

"Nu har vi fått ännu ett starkt argument för att med alla tillgängliga medel begränsa tillförseln av plast till havet"

Lukt lockar havsfågel att äta plast

Ny amerikansk studie visar att doftsignaler lockar vissa sjöfåglar att äta plast.

Text och foto: Henrik Hamrén

Plast i olika former finns i dag överallt i de marina miljöerna och utgör ett allt större hot mot bland annat sjöfåglar.

Tidigare har man trott att fåglar får i sig plast ofrivilligt eller misstar plasten för föda. Men nu visar en ny amerikansk studie att plast som hamnar i havet avger en särskild lukt som lockar vissa sjöfåglar.

– Det är en högintressant studie, som ger en ny förklaring till varför vissa sjöfåglar äter så mycket plast, säger Marie Löf, ekotoxikolog vid Baltic Eye.

Forskarna fann att alger börjar växa på plastpellets som legat i havets ytvatten i tre veckor. Algerna avger en doftande svavelförening som heter dimetylsulfid (DMS). När krill och andra djurplankton betar på algerna ökar doftavsöndringen.

DMS fungerar som en kraftig doftsignal för många marina djur, eftersom den indikerar var det finns föda i form av exempelvis krill och andra kräftdjur.

– Det är ett skrämmande resultat. Om marin plast avger en doft som signalerar föda för vissa sjöfåglar och kanske även andra djur, som fiskar och sälar, då är föroreningen av plastskräp i havet ett ännu större problem än vad vi hittills har trott, säger Marie Löf.

Vissa sjöfågelarter är mer känsliga för lukten från DMS än andra och har utvecklat ett särskilt luktsinne som används för att söka föda. Bland de mest drabbade finns olika arter av stormfåglar. Studien visar att de stormfågelarter som söker sig till DMS har signifikant mer plast i magen än andra stormfågelarter.

– Det innebär att redan hotade arter i realiteten är ännu mer utsatta än vad vi tidigare trott, eftersom de aktivt söker upp och äter plasten, säger Marie Löf.

Många sjöfågelarter är i dag hotade. En uppmärksammad vetenskaplig studie från i fjol uppskattar att de globala sjöfågelspopulationerna minskade med nästan 70 procent mellan 1950 och 2010. En annan studie beräknar att 99 procent av alla sjöfågelarter kommer att ha plast i magen år 2050, och att 95 procent av alla fåglar inom de arterna då kommer att ha ätit plast.

– Världens produktion och användning av plast ökar kraftigt. Nu har vi fått ännu ett starkt argument för att med alla tillgängliga medel begränsa tillförseln av plast till havet. En viktig aspekt är att förbättra hanteringen av vårt skräp och minska förbrukningen av engångsförpackningar

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se

Relaterade artiklar