2018.10.17

Därför behövs en förteckning över kemikalieinnehållet i konsumentvaror

2018.10.17

Forskare vill se ökad transparens kring kemikalier i varor

I dagens samhälle omger vi oss med allt fler produkter och varor vars kemiska innehåll är okänt. Detta innebär en potentiell risk både för människors hälsa och miljön i stort då kemikalier kan läcka från produkterna till både inomhus- och utomhusmiljöer.

Förse produkter med innehållsförteckning

Ett steg i rätt riktning vore att alla produkter försågs med en innehållsförteckning, i synnerhet de varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Detta skulle möjliggöra bättre uppskattningar av kemikalieflöden från produkter till miljön och underlätta miljöövervakning då mer information gör det enklare att välja ut vilka kemikalier som man bör mäta och hålla koll på i miljön.

Detta är huvudbudskapet i Östersjöcentrums policy brief som har titeln ”Why we need a list of ingredients on consumer articles”.

I policy briefen argumenteras även för att mer information om kemikalieinnehåll behövs för att en giftfri cirkulär ekonomi ska kunna komma till stånd. Idag hindras återvinning av flera produkttyper då avfallsföretag inte har nödvändig information om kemikalieinnehållet i de insamlade produkterna.

Östersjöcentrum rekommenderar att man på EU-nivå fortsätter arbetet med att ta fram lagkrav som binder företag till att redovisa kemikalieinnehållet i varor. Det är även viktigt att utveckla standardiserade metoder över sektorer så att det blir möjligt att ha koll på kemikalieinnehållet genom hela produktkedjan, både för importerade och återvunna produkter.

Dämien Bolinius

Forskare
damien.bolinius@su.se

emma undeman

Emma Undeman

Miljökemist
emma.undeman@su.se

Relaterade artiklar