2018.11.21

”Det kan kännas skrämmande att dessa ämnen finns i det vi äter”

2018.11.21

Sänkt hälsogräns för dioxin kan ge skärpta svenska kostråd

EU sänkta hälsogräns för dioxin och PCB gör att Livsmedelsverket nu ska se över sina kostråd för fet Östersjöfisk och andra animaliska livsmedel.

Text: Henrik Hamrén

– De nya värdena kan leda till att vi skärper våra kostrekommendationer för bland annat fet fisk framöver, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog och riskbedömare vid Livsmedelsverket.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa) meddelade under tisdagen att man sänker det tolerabla veckointaget (TVI) för dioxin och PCB-liknande dioxin från 14 till 2 pikogram (biljondels gram) per kilo kroppsvikt.

Stannar kvar i kroppen längre än man trott

Den kraftiga sänkningen är resultatet av den nya riskvärdering av dioxin och PCB i livsmedel, som Efsa startade 2015 på uppdrag av EU-kommissionen. Man har bland annat granskat epidemiologiska studier gjorda på människa och nya djurstudier, och använt delvis andra beräkningsmodeller än de som användes då det tidigare TVI-värdet togs fram 2001.

– Modellerna tar fasta på att vi tar upp mer av dessa ämnen än vad man tidigare trott, och att ämnena stannar kvar i kroppen längre. Det gör sammantaget att det hälsobaserade riktvärdet blir lägre, säger Emma Halldin Ankarberg.

Barn, ungdomar, kvinnor i fertil ålder samt gravida och ammande bör undvika att äta fet fisk från Östersjön oftare än två till tre gånger om året, enligt Livsmedels­verkets kostråd. Övriga rekommenderas att inte äta sådan fisk mer än en gång i veckan.

Vi har redan ganska stränga råd

Om – och i så fall hur – de svenska kostråden för fet Östersjöfisk kommer att ändras med Efsa:s nya gränsvärde än ännu för tidigt att säga.

– Vi har ju redan ganska stränga råd. Och det är också viktigt att se över hela kosten och inte bara på Östersjöfisk. Dioxin finns ju i all fisk, och även i kött, ost, ägg och andra animaliska livsmedel, säger Emma Halldin Ankarberg.

Viktigt att äta varierad kost

Samtidigt är fet fisk fortfarande den största källan till de mängder dioxin och PCB vi människor får i oss.

– Det är därför vårt råd om att äta varierad kost är så väldigt viktigt. Man bör undvika att äta samma sak jämt, både ur ett närings- och ett miljögiftsperspektiv, säger Emma Halldin Ankarberg.  

De nya hälsobaserade gränsvärdet gör att alla EU-länder plötsligt ligger på ett högt intag av dioxin och PCB via livsmedel. Så även Sverige.

Livsmedelsverket räknar på dagligt intag (TDI) istället för veckointag. Efsa:s nya gräns motsvarar då ett TDI på ungefär 0,3 pikogram per kilo kroppsvikt och dag. Dagens medianintag i Sverige ligger på cirka 0,5 pikogram.

– Vi kommer att se över både våra egna intagsberäkningar och våra kostråd under det kommande året, säger Emma Halldin Ankarberg.

Hon berättar också att nya riskbedömningar sannolikt kommer att framöver.

– Ett problem i dag är hur man bedömer giftigheten hos olika PCB:er och dioxiner i beräkningarna. Vi människor får tillexempel i oss ganska stora mängder av ett PCB som heter 126. Om PCB126 visar sig vara mindre farligt, vilket man tror är fallet, kommer intaget att räknas ner något, säger hon.

Det blir sannolikt inga larmbesked

Inom ett år kommer Livsmedelsverket förhoppningsvis att vara färdiga med sina beräkningar. Det kan mycket väl bli tal om skärpta kostråd. Men några larmbesked om att helt sluta äta sill/strömming och lax från Östersjön kommer det sannolikt inte att bli frågan om, enligt Emma Halldin Ankarberg.

– Nej, det har jag svårt att se. Fisk är fortfarande nyttig mat, och det finns konsumentgrupper som inte är lika känsliga som andra, säger hon, och fortsätter:

– Jag förstår att det kan kännas skrämmande att dessa ämnen finns i det vi äter. Samtidigt ska man komma ihåg är att halterna faktiskt sjunker i Östersjön. Vi har mycket lägre halter i maten och i våra kroppar i dag jämfört med hur det såg ut på 1970-talet.

emma undeman

Emma Undeman

Miljökemist
emma.undeman@su.se

Fakta: Dioxin

Dioxiner och PCB bildas vid exempelvis förbränningsprocesser. Människor får främst i sig ämnena via maten (framför allt från feta animaliska livsmedel som kött, fisk och mejeriprodukter).

Dioxiner och PCB lagras i kroppen under hela livet. Foster och spädbarn är extra känsliga.

Exponering för höga halter av dioxiner och PCB under foster- och nyföddhetsperioden påverka spermiekvaliteten vid vuxen ålder, samt nivåerna av sköldkörtenhormoner och tandemaljen. Ämnena misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling, immunförsvaret samt orsaka cancer.

I mycket höga doser kan dioxin även ge klorakne, en långvarig akneliknande inflammation i ansiktet.

Sverige, Finland och Lettland har beviljats ett undantag, som innebär att Östersjöfisk som överskrider dioxinhalterna ändå får säljas – men bara till konsumenter i de tre länderna som har undantag. 

Fakta: Sänkt gränsvärde

Efsa sänker det tolerabla veckointaget (TVI) för dioxin och PCB-liknande dioxin från 14 till 2 pikogram (biljondels gram) per kilo kroppsvikt. 

Det nya TVI-värdet är sju gånger lägre än det tidigare värdet, som sattes av Efsa:s föregångare, SCF, år 2001.

Sänkningen bygger på nya djur- och humandata, samt en strängare modellberäkning av hur dessa ämnen tas upp av och lagras i människokroppen över tid. Data från studier på människa härstammar bland annat från ett samhälle i Ryssland, där invånare tidigare har exponerats för utsläpp från en närliggande kemikaliefabrik. 

Relaterade artiklar