emma undeman

Vattenrening | Östersjöämnen

| Tel: 08-16 34 26

Den här bloggen handlar om stort och smått som berör forskning kring farliga ämnen i Östersjön och diskussioner om detta miljöproblem. Jag skriver om vetenskapliga artiklar eller rapporter jag läst, seminarier jag gått på eller tankar som jag har om föroreningen av Östersjön.

Prenumerera på bloggen