2016.12.02

Studie om fisk som äter mikroplast ifrågasatt

Den svenska studien visade att fiskar hellre äter mikroplast än vanlig föda. Nu varnar tidskriften Science sin läsare för att studien saknar tillgängliga data.

 

Text: Henrik Hamrén

Studien gjordes av två forskare vid Uppsala universitet och publicerades i Science i juni. Kort därefter blev forskarna anklagade för forskningsfusk av flera andra forskare. Anklagelserna handlade bland annat om att de faktiska förhållandena under experimenten inte var korrekt beskrivna i artikeln.

När forskarna ombads av Science att redovisa sina rådata uppgav de att dessa inte längre fanns. Enligt forskarna hade den bärbara dator som innehöll alla data av misstag glömts i en bil och därefter blivit stulen, bara tio dagar efter publiceringen i Science. Nyligen skrev Science därför ett så kallat ”letter of concern” på ledarplats, i vilket de varnar sina läsare för att samtliga rådata bakom studien inte finns tillgängliga. Detta är annars ett krav för alla studier som Science publicerar. 

Anklagelserna om forskarfusk är fortfarande under utredning. Uppsala universitets externa utredningsgrupp har granskat ärendet och fann inte någon anledning att gå vidare. Sedan i somras tittar även Centrala etikprövningsnämnden på ärendet, men deras granskning är ännu inte klar.

Uppdatering 29 april 2017: Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) har fällt studien för fusk. Läs mer om fallet i artikeln "Studie om mikroplast fälld för fusk" som finns länkad längre ner på sidan. 

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se