2017.12.07

Fusk och vetenskaplig oredlighet

2017.12.07

Universitet fäller forskarna bakom studie om mikroplast för fusk

De två forskarna bakom fjolårets uppmärksammade studie om fiskyngels konsumtion av mikroplast gjorde sig skyldiga till fusk och vetenskaplig oredlighet, enligt beslut från Uppsala universitet.

Text och foto: Henrik Hamrén

Efter en långdragen utredning meddelade Uppsala universitet på torsdagen att de båda forskarna bakom den omtalade studien gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet beträffande avsaknad av djuretiska tillstånd för försöken de gjorde. En av forskarna bedöms även ha fabricerat forskningsresultat.

– Vi ser mycket allvarligt på oredlighet i forskning, varje sådant fall riskerar leda till att omvärldens förtroende för forskning minskar. Det är samtidigt viktigt att vara noggrann i denna typ av utredningar så att inte oskyldiga drabbas. Det är bra att ansvarsförhållandena slutligen kunde klargöras i detta fall, säger rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande.

Enligt universitetet kommer frågan om eventuell påföljd för forskarna att hanteras av personalansvarsnämnden.

Misstanke om fusk efter publicering i Science

Studien gjordes på Gotland och fick stor internationell uppmärksamhet när den publicerades i tidskriften Science i juni 2016. Resultaten visade att abborryngel i Östersjön hellre äter mikroplast än sin naturliga föda plankton.

Kort efter publiceringen anklagades studien för forskningsfusk. Bakom anklagelserna stod två andra forskare, som hävdade att de experimentella metoderna som beskrevs i studien inte stämde överens med hur experimenten på Gotland i praktiken hade genomförts.

Utredning ledde till återkallning

Uppsala universitets tillsatte en extern utredningsgrupp, som i augusti i fjol friade de båda forskarna från fusk. Ärendet granskades dock även av Centrala etikprövningsnämnden (CEPN), som i våras kom fram till en annan slutsats. Enligt CEPN hade de både forskarna på flera punkter gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. En viktig del i CEPN:s kritik var att forskarna inte kunnat uppvisa viktiga rådata bakom studien.

I samband med att universitetet fick CEPN:s yttrande begärde de båda ansvariga forskarna själva att studien skulle återkallas från Science. I sitt brev till tidskriften motiverade forskarna sin begäran med att vetenskap måste vila på en solid grund och att resultaten i deras studie, även om de är korrekta, inte kommer att uppfattas som tillförlitliga så länge misstanke om oredlighet föreligger.

Några dagar senare beslutade tidskriften Science att dra tillbaka artikeln och tog bort den från sin hemsida.

Relaterade artiklar