2016.09.02

Välkommen kemikaliesatsning

Baltic Eye välkomnar regeringens kemikaliesatsning i budgetpropositionen som presenterades idag. 375 miljoner kronor ska investeras fram till 2020.

Text: Hanna Sjölund

Bland annat stärker regeringen miljöövervakningen för farliga kemikalier med en särskild satsning på att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS.

PFAS, ett samlingsnamn för drygt 800 kemikalier, hittades i tre av fyra av alla undersökta vattentäkter i Sverige förra året. Kemikaliernas extrema svårnedbrytbarhet gör att de kan bli kvar där under mycket lång tid. 

Regeringens utredning av PFAS-föroreningar av dricksvatten visade att detta problem upptäcktes mer eller mindre av en slump. Idag så hittar man i princip bara de vattenföroreningar som man aktivt väljer att leta efter.

- Det är viktigt att Sverige även vidareutvecklar arbetet för att identifiera nya okända miljögifter. Vi skulle välkomna att man satsar på att ta fram förbättrade system för hur och vilka kemikalier man väljer att bevaka så att nya ämnen och ämnesgrupper med negativa effekter upptäcks i ett tidigt skede. På detta sätt kan vi undvika framtida liknande skandaler, säger Emma Undeman, miljökemist på Baltic Eye.

Regeringen har även budgeterat för att kartlägga förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU. Exempelvis EU:s REACH-förordning identifierar vilka substanser som är problematiska men är en långsam process med kvalitetsproblem för de data som industrin förser ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, med. I tillägg så finns det en EU-gemensam bevakningslista för ämnen som ännu inte har lagts till på vattendirektivets lista över prioriterade ämnen.

- Det ska bli intressant att se vilka ämnen som kommer inkluderas i den svenska övervakningen och om urvalet av ämnen skiljer sig från exempelvis bevakningslistan under vattendirektivet. Det behövs mer monitoringdata för att komma vidare i regleringsarbetet, säger Emma Undeman.

emma undeman

Emma Undeman

Miljökemist
emma.undeman@su.se

Relaterade artiklar