2017.03.02

Ministern: "Vi har fått ett klart besked från EU-kommissionen"

2017.03.02

EU-kommissionen sätter stopp för danskt och tyskt trålfiske

Text: Henrik Hamrén

Sent på torsdagskvällen meddelade den danska miljöministern Esben Lunde Larsen (Venstre) att Danmark och Tyskland stoppar trålfisket efter plattfisk i västra Östersjön under torskens fredningsperiod.

Beslutet kom efter att EU-kommissionen slagit fast att fisket bryter mot de regler som medlemsländerna enats om för att freda torsken i det hotade västra beståndet under lekperioden.

- Det är viktigt för mig att danska och tyska fiskare har samma villkor. Nu har vi fått ett klart besked från EU-kommissionen, och mot den bakgrunden är vi nu eniga med våra tyska kollegor om att stoppa fisket i västra Östersjön, säger Esben Lunde Larsen i ett pressmeddelande.

Torsken i det västra beståndet är starkt hotat av historiskt dålig tillväxt och mycket låg lekbiomassa (mängd könsmogen fisk). Därför enades EU:s fiskeministrar i höstas om att förlänga årets förbud för torskfiske i västra Östersjön från sex till åtta veckor under den viktiga lekperioden. Förbudet löper från den 1 februari till den 31 mars.

Tyska och danska myndigheter gav dock sina yrkesfiskare tillstånd att tråla efter plattfisk under fredningsperioden. Beslutet kritiserades starkt eftersom det i praktiken inte går att tråla efter plattfisk utan att också få stora mängder torsk som bifångst.

Genom att kringgå fiskestoppet skulle Danmark, vars fiske efter plattfisk är nio gånger större än det tyska, kunna fånga drygt 500 ton torsk under fredningsperioden – vilket motsvarar ungefär hälften av den vetenskapligt rekommenderade torskkvoten för hela 2017.

Esben Larsen försvarade beslutet med att Tyskland var först med att öppna för trålning efter plattfisk, och att det var ”ohållbart att danska fiskare ombads göra annorlunda än sina tyska motsvarigheter inom samma fiske.”

Men nu har alltså EU-kommissionen konstaterat att fisket strider mot de gemensamma reglerna.  

Enligt det danska Miljö- och livsmedelsministeriet kommer de båda länderna att stänga sina trålfisken efter plattfisk i västra Östersjön från och med tisdagen den 7 mars.

Det betyder att den hotade torsken i det västra beståndet i år bara får leka ostört i tre veckor istället för åtta.  

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se