2018.05.25

2018.05.25

POLITIKERENKÄT: Hur ska vi rädda Östersjötorsken?

De fem riksdagspolitiker som deltog i panelen under WWFs presentation av årets Fiskguide svarar.

Text och foto: Henrik Hamrén

Torsken var det självklara samtalsämnet när WWF presenterade årets Fiskguide på Eriks Gondolen i Stockholm under onsdagen.

I år skiftade den bottentrålade torsken från östra Östersjön färg – från gult ljus (”Var försiktig”) till rött (”Ät inte!”). Därmed är all Östersjötorsk numera rödmarkerad och konsumenter uppmanas att inte köpa den. 

De fem riksdagspolitiker som WWF bjöd in till onsdagens presskonferens för att diskutera torskens situation hade olika åsikter om vad som bör göras – och hur. På plats fanns Elisabeth Backteman (S), Eskil Erlandsson (C), Jens Holm (V), Jesper Skalberg Karlsson (M) och Emma Nohrén (MP)

Vi ställde samma fråga till dem allihop: Hur ska vi rädda Östersjötorsken?

Elisabeth Backteman (S), statssekreterare för landsbygdsminister Sven Erik Bucht 

Elisabeth Backteman

Vi måste jobba otroligt aktivt inom EU

 

– Vi ska fortsätta att ha ett så bra vetenskapligt underlag som vi bara kan. Vi måste ha kunskap som grund för de beslut vi fattar. Sedan måste vi också jobba otroligt aktivt inom EU, för vi har en gemensam fiskeripolitik och vi har en gemensam förvaltningsplan för torsken, sillen och skarpsillen i Östersjön. Planen ligger inom hållbarhetens gränser och vi måste jobba stenhårt för att den ska förverkligas.

Eskil Erlandsson (C), riksdagsledamot

Eskil Erlandsson

Vi måste framförallt se till att den torsk som finns i havet växer

– Vi måste begränsa fisket, men vi måste kanske framförallt se till att den torsk som finns i havet växer. Vid sidan av att se över fisket måste vi alltså även ta reda på vad näringsämnen det är eller vad predator det är som gör att beståndet inte utvecklas som det ska. För vi vill ju ha den stora torsken, inte bara de många.

Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot 

Jesper Skalberg Karlsson

Jag är öppen för att diskutera mer långtgående ingrepp, som exempelvis fiskestopp 

– Vi kan göra många olika saker. Man kan titta på den vetenskapliga rådgivningen från Ices (Internationella Havsforskningsrådet) och vad den egentligen tar hänsyn till. Jag tycker det är konstigt att man inte får upp en enda torsk över 50 centimeter trots att biomassan av torsk i havet är så stor. Den frågan borde finnas på ministerrådets bord. Jag är också öppen för att diskutera mer långtgående ingrepp, som exempelvis fiskestopp, om vi kan få en samsyn över blockgränserna och framgång i ministerrådet. Det är ju i ministerrådet som det verkligen brister. Sverige har en viktig roll att spela som en voice of reason, som håller fast vid Ices rådgivning. Men vi behöver ju också vara ärliga med att den inte alltid är fullgod och att vi är öppna för att gå längre.

Jens Holm (V) riksdagsledamot

 

Jens Holm

Om vi inte får igenom ett torskfiskestopp så borde vi åtminstone stoppa bottentrålning av torsk

– Vi behöver antagligen ett moratorium för fiske på Östersjötorsk. Och om vi inte får igenom ett torskfiskestopp så borde vi åtminstone stoppa bottentrålning av torsk. Sedan finns det självklart en massa andra saker som måste göras. Som hav mår Östersjön väldigt illa och vi måste ju se till att vi får bort miljögifter, att vi minskar avgångarna av fosfor och kväve till Östersjön, som förvärrar övergödningen och spär på algblomning och annat.  

Emma Nohrén (MP), riksdagsledamot

 

Emma Nohrén

Vi kan inte ha tyckande i debatten

– Vi ska se till att vi har korrekta vetenskapliga underlag så att vi kan fatta bra och adekvata beslut. Vi kan inte ha tyckande i debatten utan vi måste ha ett underlag som håller och som vi kan stå upp för. I dagsläget ser det ju ut som  att det är ett bestånd som inte tål fiske över huvud taget, så därför måste man även kunna diskutera att ha ett fiskestopp under en viss period, några år, så att beståndet återhämtar sig. Men jag tror inte att det går att göra något sådant ensidigt från svenskt håll, utan i så fall måste vi ha med oss de andra Östersjöländerna.

Relaterade artiklar