2020.05.29

"Jag ser det som ett misslyckande för förvaltningen"

2020.05.29

Ices råd visar oroande trend för flera fiskbestånd

Havsforskningsrådet Ices rekommendationer för nästa års fiske i Östersjön visar att tillståndet för de flesta kommersiella arterna är på nedgång.

Text: Henrik Hamrén

Inget fiske på det östra torskbeståndet och minskat fiske på det västra. Inget sillfiske västerut och minskat fiske i centrala Östersjön. 

Ungefär så kan Ices vetenskapliga rekommendationer för nästa års fiske i Östersjön sammanfattas. Råden, som släpptes under fredagen, speglar ett oroväckande tillstånd. Av Östersjöns tre viktigaste kommersiella arter är det bara skarpsillen som är på uppgång och tillåter något större fångster än i fjol. 

– Jag ser det som ett misslyckande för förvaltningen, säger Maciej Tomczak, fiskeforskare på Östersjöcentrum. 

– I förhållande till MSY-nivåerna för ett hållbart fiske har flera av de viktigaste bestånden en för låg lekbiomassa och en för hög fiskeridödlighet. Det är tydliga tecken på att reglerna för fångstkontroll (harvest control rules) i den fleråriga förvaltningsplanen inte fungerar, säger Maciej Tomczak. 

Skarpsillsfisket påverkar torsken

Den föreslagna kvoten för skarpsill sätts till max 316 833 ton, vilket är en ökning jämför med i fjol (233 704).

– Samtidigt påpekar Ices att skarpsillsfisket är koncentrerat till södra Östersjön och att det kan påverka födosituationen för torsken, säger Henrik Svedäng, docent och forskare vid Östersjöcentrum. 

Det östra torskbeståndet är i fortsatt mycket dåligt skick, vilket gör att Ices rekommenderar att det rådande torskstoppet fortsätter även nästa år. Det finns starka indikationer på att torskens dåliga tillväxt och försämrade kondition i södra Östersjön bland annat kan kopplas till födobrist. Sedan ungefär tio år tillbaka är bestånden av torskens viktigaste bytesfiskar, sill och skarpsill, betydligt tätare i norra Östersjön än i södra där torsken håller till. 

– Ices bedömer skarpsillen som ett enda bestånd och anser att man på det stora hela kan fiska mer än förra året. Samtidigt ges en fingervisning till förvaltningen om att den borde ta större hänsyn till var skarpsillen fiskas, säger Henrik Svedäng.  

Ta hänsyn till felrapporteringen

Även sillbestånden är i sämre skick. I västra Östersjön rekommenderar Ices noll (0) fångst medan fångstkvoten för sill centrala Östersjön sänks till 138 183 ton jämfört med fjolårets 214 553 ton. Lekbiomassan av sill i centrala Östersjön har minskat sedan 2014 medan fiskeridödligheten under samma period har ökat.  

– Sillbestånden mår uppenbarligen sämre, men tyvärr vet vi inte exakt hur mycket sämre de mår eftersom det finns en felrapportering av fångster inom det pelagiska fisket, säger Henrik Svedäng. 

I höstas rapporterade SR Kaliber om felrapportering inom det storskaliga pelagiska fisket där yrkesfiskare tar upp mer skarpsill och mindre sill än vad som anges i fångstrapporterna. Det kan leda till vetenskapliga felskattningar av båda bestånden.

– Detta borde rådgivningen och förvaltningen ta mer hänsyn till, både för sillen i centrala Östersjön och för skarpsillen, säger Henrik Svedäng.

Riskabelt att upprepa tidigare misstag 

För det västra torskbeståndet rekommenderar Ices ett fångstspann på 2960–7724 ton. Men eftersom lekbiomassan är så låg bedömer man dock att den fleråriga förvaltningsplanen inte tillåter större fångst än 4635 ton. 

Av Ices siffror framgår också att rekryteringen (ett mått på reproduktionen) är fortsatt låg även om den har ökat från de senaste två årens rekordlåga nivåer. 


– Reproduktionen har varit dålig under fyra av de senaste fem åren, och riktigt dålig under tre av dessa. Därför skulle det vara klokt att låta fisken växa till sig, som en investering för framtiden. Om man upprepar misstagen som gjordes för två år sedan och ökar fisket för mycket finns risk för ännu kraftigare sänkningar framöver, säger Charles Berkow, omvärldsanalytiker med inriktning på fiskeripolitik vid Östersjöcentrum.

Henrik Svedäng

Marinekolog
henrik.svedang@su.se

Maciej Tomzcak

Maciej Tomczak

Forskare
maciej.tomczak@su.se

Charles Berkow

Omvärldsanalytiker
charles.berkow@su.se

Fakta: Ices rekommenderade fångstkvoter för nästa års fiske i Östersjön

Förra årets råd inom parentes

Torsk, västra Östersjön

2 960 – 7 724 ton (3 065 – 8 866 ton) 

Enligt den fleråriga förvaltningsplanen (MAP) bör  fångsten i det kommersiella fisket inte överstiga 4635 ton.

Torsk, östra Östersjön

0 ton (0 ton)

Skarpsill

181 567 – 316 833 ton (169 965 – 233 704 ton) 

Enligt MAP bör  fångsten i det kommersiella fisket inte överstiga 247 952 ton.

Sill, västra Östersjön

0 ton (0 ton)

Sill, centrala Östersjön

83 971 – 138 183 ton (130 546 – 214 553 ton) 

Enligt MAP bör fångsten i det kommersiella fisket inte överstiga 111 852 ton.

Sill, Rigabukten

27 702 – 41 423 (23 395 – 35 094 ton)

Enligt MAP bör  fångsten i det kommersiella fisket inte överstiga 35 771 ton.

Sill, Bottenhavet och Bottenviken               

≤ 65 018 ton (≤ 65 018 ton) 

Rödspätta (östra Östersjön)

 ≤ 3 297 ton (≤ 2 826 ton)