2020.02.19

"Konsumenternas möjligheter att påverka är små"

2020.02.19

Forskare: Fisket är förvaltningens ansvar

Det är politikerna och förvaltningen – inte konsumenterna – som har makten att påverka fisket och den svenska havsmiljön. Det konstaterar Havsmiljöinstitutets forskare i en ny rapport.

Text: Lisa Bergqvist, Foto: Pixabay

Kan svenska konsumenter genom sina val påverka den svenska havsmiljön? Den frågan fick Havsmiljöinstitutet i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att utreda. Det korta svaret på frågan är nej.

– De svenska konsumenternas möjligheter att påverka är väldigt små, säger Henrik Svedäng, fiskforskare vid Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum och en av författarna till rapporten.

Orsaken till detta är att den sjömat som fångas i svenska vatten i stor utsträckning går på export, endast 17 procent når de svenska konsumenterna direkt. Stora delar av den svenska marknaden är idag stängd för fisk som inte är miljömärkt, till exempel torsken från Östersjön, men det leder till att den exporteras i stället. 

– En väldigt stor del av det svenska fisket är också foderfiske. Fodret handlas på en global marknad, vilket gör att de svenska konsumenterna har svårt att påverka, säger Henrik Svedäng.

Hur ska vi då uppnå en hållbar svensk produktion av sjömat och en havsmiljö med god miljöstatus? Författarna till rapporten bollar tillbaka frågan till Havs- och vattenmyndigheten.

– Det är förvaltarens beslut och uppföljning som är avgörande för havsmiljöns status, skriver man i rapporten.

Politikerna uppmanas i sin tur att verka för att HaV ges i uppdrag att minimera fiskets påverkan på fiskbestånd och övrig havsmiljö så långt det är möjligt.

Henrik Svedäng förtydligar:

– Det är politikerna och förvaltningen som har makten och ansvaret att förbättra havsmiljön. Den frågan kan inte utaktioneras till konsumenterna. Det handlar om att reglera hur mycket man tar ut från olika bestånd, vad man använder fångsten till och med vilka metoder man fiskar.

I några fall kan ändå konsumenternas val ha betydelse för den svenska havsmiljön. Se filmen där Henrik Svedäng berättar vad man som konsument kan tänka på här nedan:

 

 

Läs hela Havsmiljöinstitutets rapport 2020:1 Svensk konsumtion av sjömat och dess påverkan på haven kring Sverige här.