2016.05.19

"Det var inte något som yrkesfiskarna gjorde fel"

Därför förlorade Östersjötorsken MSC-märket

Bristande vetenskap gjorde torskfisket ohållbart

Fiskerierna i Östersjön får inte längre sätta Marine Stewart Councils (MSC) kvalitetsmärke på torsken. Torskfisket klassas som ohållbart. Den här gången var det inte yrkesfiskets fel - utan vetenskapens.

Text: Anton Lantz

 

Vi känner oss maktlösa, säger Andrea Giesecke, MSC-koordinator på Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO).

Östersjötorsken förlorade sin MSC-märkning den 17 december förra året. Beslutet att dra in certifieringen var baserat på den biologiska rådgivningen från ICES, internationella forskningsrådet. Beståndet för Östersjötorsken kunde varken storleks- eller åldersbestämmas. Enligt MSC:s kriterier var torskfisket därför att betrakta som ohållbart.

– Det var inte något som yrkesfiskarna gjorde fel. De har inte överfiskat, utan följt de regler som satts och hållit sig väl inom de tillåtna kvotnivåerna, säger Andrea Giesecke.

Enligt henne är det dock yrkesfiskarna som lider mest av beslutet att dra in certifikatet. Totalt påverkas 55 fiskefartyg i Östersjön. MSC är i dag en viktig faktor inom fiskhandeln och efterfrågan på hållbart fiskad fisk ökar stadigt, vilket även påverkar yrkesfiskarnas avkastning.

Konsumenterna kan bli oroliga och tro att toskbeståndet är på nedgång igen

- Andrea Giesecke, SFPO

Huvudproblemet är att ICES och forskarna har svårt att få fram tillförlitlig data för östersjötorskens beståndsutveckling. Företaget som utför den årliga kontrollen för MSC räkning konstaterade i fjol att felmarginalen från forskningen var allt för stor. Det fanns helt enkelt inte tillräckliga bevis för att fisket var hållbart.

Svårt att åldersbestämma torsken

Redan under våren 2015 varnade ICES för stora svårigheter med att bedöma torskbeståndens storlek och läget för återväxten. Det största problemet var att Östersjötorsken inte längre gick att åldersbestämma. Torskarnas små hörselstenar, otoliterna, saknade de årsringar som i vanliga fall räknas för att bestämma individernas ålder.

Och när man inte vet torskarna ålder är det mycket svårt att dra slutsatser om beståndens tillväxt.

– Att åldersbestämma torsken i Östersjön har alltid varit svårt. Men något har hänt som gör det ännu mycket svårare. Sannolikt är problemet kopplat till miljöförhållandena i havet. Men de exakta orsakerna vet vi ännu inte, säger Maciej Tomczak, marinekolog vid Östersjöcentrum.

Bestånden har börjat upplösas

Ett ytterligare problem är att gränsen mellan de östra och västra bestånden börjat upplösas, och att torskar från det östra allt mer blandar sig med det västra.

– Vi forskare har tvingats inse att våra mätningar och analyser från tidigare år inte riktigt stämmer med verkligheten. Det gör situationen ännu krångligare, säger Maciej Tomczak.

Enligt honom blottar detta även ett några grundproblem inom fiskeförvaltningen i Östersjön; nämligen att förvaltningsplanen fortfarande är otydlig samt att kommissionen på senare år satt fiskekvoter som överstiger forskarnas rekommendationer.

­­– När ICES eller forskarna sänker kvoterna för att följa försiktighetsprincipen är det väldigt viktigt att politikerna följer dessa rekommendationer.

Tolv av världens torskfiskerier är i dag MSC-certifierade. Inget av dem finns i Östersjön.

Den MSC-märkta torsken har funnits i affärerna sedan 2011. Det var efter en stor kris för torskbeståndet i början av 2000-talet som forskare var oroliga över torskarnas överlevnad. Tillförsel av friskt saltvatten till Östersjön och en bra återhämtningsplan ledde till att torsken återhämtade sig snabbare än vad man då förväntade sig.

Certifikatet har blivit en nödvändighet för yrkesfiskarna.

– Generellt kan man säga att det var imagemässigt bra när Östersjötorsken blev MSC-certifierad 2011. Sedan ser man självklart de positiva effekterna av certifieringen i och med ökad medvetenheten kring hållbart fiske, säger Andrea Giesecke

Nu är SFPO oroliga över hur folk ska reagera, att konsumenter och grossister inte vill köpa torsken från Östersjön längre.

– Östersjötorsken är ikonisk och symbolisk för det svenska yrkesfisket. Nu när certifieringen blivit indragen kan konsumenterna bli oroliga och tro att torskbeståndet är på nedgång igen.

Relaterade artiklar