2016.11.03

Sämre förutsättningar för västra beståndet efter kvotbeslut

Det är olyckligt att EU:s fiskeministrar inte följer de vetenskapliga råden, anser Baltic Eye-forskaren Gustaf Almqvist.

Fiskeministrarna i Europeiska rådet fattade nyligen ett enhälligt beslut om nästa års tillåtna fångstmängder (TAC) och fördelningen av fiskemöjligheter i Östersjön. Särskilt det västra torskbeståndet blev hett debatterat både före och under förhandlingarna, eftersom beståndet är i dåligt skick och ligger på kritiskt låga nivåer.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderade tidigare i år en 88-procentig sänkningen av TAC för det västra torskbeståndet för att ge beståndet en chans att återhämta sig. Rådet beslutade dock att bara sänka TAC med 56%.

Enligt forskaren Gustaf Almqvist, Baltic Eyes fiskeripolitisk expert, innebär det sämre möjligheter för beståndet att återhämta sig till hållbara nivåer – vilket på längre sikt också kan drabba yrkesfisket.

– Det är olyckligt att de vetenskapliga råden inte följs, särskilt nu när TAC för första gången fastställdes enligt den nya fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön, säger han.

– Rådets beslut ökar risken för långsiktiga negativa effekter för beståndet. Detsamma gäller för det östra torskbeståndet, för vilket beslutade TAC överskred de vetenskapliga rekommendationerna avsevärt. Eftersom torsken fyller viktiga ekologiska funktioner i Östersjön, kan besluten få konsekvenser för stabiliteten i det marina ekosystemet.

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se

Relaterade artiklar