2019.05.15

Torsken behöver mer skarpsill och sill

2019.05.15

Forskare: Ministrarna måste stänga fisket på Östersjötorsken

Torsken i Östersjön får fortsatt rött ljus i WWF:s Fiskguide för 2019, som presenterades på tisdagen. Nytt för i år är att rödspätta fiskad i Östersjön får rött ljus.

Den bottentrålade torsken från det östra beståndet ansågs redan i fjol vara i så dåligt skick att den gick från gult ljus (Var försiktig) till rött ljus (Ät inte!) i WWF:s årliga lista över världens matfiskar.

Även i år hamnar all Östersjötorsk på rött och konsumenter uppmanas att inte köpa den.

– Östersjötorsken kommer inte att kunna återhämta sig om vi inte hjälper den. Det beror främst på låg tillväxt, troligen orsakad av svält. När EU:s fiskeministrar möts efter sommaren för att bestämma nästa års fångstkvoter i Östersjön är det väldigt viktigt att de stänger fisket på Östersjötorsken, säger Henrik Svedäng, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Torsk fiskad med garn i Skagerrak och Kattegatt får fortsatt gult ljus, och såväl MSC- som KRAV-märkt torsk får fortsatt grönt ljus.

Minskat trålfiske kan även gynna rödspättan

Nytt för i år är att trålad rödspätta från Östersjön flyttas från gult till rött ljus. Enligt WWF är beståndet livskraftigt, men inom fisket sker omfattande utkast.

– Rödspätta är en vanlig bifångst i trålfisket efter torsk. Minskat trålfiske kan vara ett sätt att komma till rätta med detta, säger Henrik Svedäng.

Fisket efter skarpsill och sill måste bort från södra Östersjön

Beståndet av vårlekande sill från Skagerrak, Kattegatt och västra Östersjön anses svagt och får fortsatt gult ljus av WWF. Detsamma gäller garnfiskad sill i Bottenviken.

Sill fiskad i östra Östersjön får fortsatt grönt ljus av WWF. Enligt Henrik Svedäng borde dock mer av just det sillbeståndet lämnas kvar i havet eftersom det håller till där torsken är. För närvarande behöver den småväxta torsken i östra beståndet tillgång till all bytesfisk den kan få, säger han.

– Fisket efter skarpsill och sill måste bort från södra Östersjön där torsken idag finns, så att torsken får mer mat så den kan återhämta sig.

Skarpsillen i Bohuslän bör få lokal förvaltning

Skarpsill fiskas med flyttrål, vilket varken skadar bottnar eller ger stora bifångster. Det mesta av fångsten används till att tillverka djurfoder för exempelvis minkfarmar norska laxodlingar.

Eftersom beståndet i Östersjön numera anses livskraftigt flyttas det i år från gult till grönt ljus.

För Skarpsill fångad i Skagerrak och Kattegatt blir det dock gult ljus för även i år.

– Skarpsill fångad i fjordarna används som anjovis i konservindustrin. Eftersom tillgången är begränsad på denna eftertraktade fisksort från de bohuslänska fjordarna bör det fisket få en lokal förvaltning, säger Henrik Svedäng.

Henrik Svedäng

Marinekolog
henrik.svedang@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se