2020.06.30

"Ska vi nå en hållbar nivå måste allt garnfiske och trålfiske inom populationens område upphöra"

2020.06.30

Akuta åtgärder för tumlaren väcker frågor om marint skydd

Akut fiskestopp föreslås för att skydda en av Östersjöns utrotningshotade arter och ansvarig EU-kommissionär förväntar sig åtgärder på plats redan under hösten. Men frågan om tumlaren belyser också hur vi hanterar skyddade marina områden i praktiken.

Text: Isabell Stenson Foto: Alan Smith IoM/Oceana Europe

I maj gav ICES ut nya vetenskapliga råd kring nödåtgärder för att skydda den akut hotade Östersjötumlaren.

I sin emergency request rekommenderar de bland annat ett totalstopp för nätfiske i flera delar av Östersjön för att förhindra bifångster av arten. Under förra veckan bjöd EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius in till samtal med berörda parter där han klargjorde sina förväntningar kring hur länderna ska arbeta framåt.

 – Jag uppmanar medlemsländerna att uppfylla de juridiska kraven och genast vidta effektiva åtgärder för att övervaka, förebygga eller avsevärt minska bifångster. EU-lagstiftningen erbjuder de verktyg som behövs för att hantera det här problemet, betonade han.

Fisket utgör det största hotet mot den cirka 500 individer stora populationen och ICES föreslår att fiskestopp bland annat införs i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna som är erkänt viktiga för tumlarna.

 –Det här det i särklass viktigaste området att skydda från fiske i svenska vatten. Idag är det en låg fiskeintensitet där och det är viktigt att vi säkerställer att det förblir så, förklarar Julia Carlström, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Flera hot förekommer

Trots att fisket sker i mindre utsträckning här än i andra områden anser hennes forskarkollega Kylie Owen att alla åtgärder som är möjliga att vidta, är viktiga.

 – Eftersom vi vet att bifångst orsakar så många dödsfall så är ett nätfiskestopp ett välbehövligt steg i rätt riktning, även om vi inte kan nöja oss med det, säger hon.

Eftersom populationen av Östersjötumlare är så liten tar det tid att få tillräcklig information om dess utveckling, men man vet idag att varje individ som dör riskerar att påverka hela beståndet. Enligt EU:s regelverk kan nödåtgärder bara införas under sex månader med möjlighet till ytterligare ett halvårs förlängning, men ICES understryker att långsiktiga insatser behövs för att påverka populationens återhämtning. Där behöver man även ta hänsyn till andra faktorer som påverkar tumlaren, särskilt i den tätt trafikerade Östersjön.

 – Vi vet att kontinuerligt undervattensbuller, exempelvis från sjöfart kan utgöra ett potentiellt hot, menar Julia Carlström.

Tillfälle att förstärka det marina skyddet?

Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som ligger nära en av Östersjöns största farleder är ständigt återkommande föremål i diskussionen om skyddsvärda miljöer i Östersjön. Utöver ICES råd så pekades de även ut i Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag 2018 kring att identifiera marina områden som kan omfattas av ett stärkt skydd. Att inrätta sådana områden ligger i linje med ambitionerna i EU:s nya biodiversitetsstrategi om att utöka skyddade havsområden från dagens 10 procent till 30 procent av havets yta år 2030. Där ska dessutom 10 procent av ytan ska ha ett strikt skydd, även om en definition av ”strikt skydd” saknas i nuläget.

ICES råd syftar till att signifikant minska bifångster av tumlare. För att hamna på en säker hållbar nivå får mindre än en individ om året fastna i näten, men för att nå dit räcker det inte med åtgärderna i rådet.

 – Ska vi nå en hållbar nivå måste allt garnfiske och trålfiske inom populationens område upphöra, säger Julia Carlström. 

Även om det är under tuffa förutsättningar finns fortfarande möjlighet för Östersjötumlaren att återhämta sig. Det finns liknande fall där nedstängning av garnfisket har varit framgångsrikt för att rädda en tumlarpopulation utanför Kaliforniens kust. Men det är flera faktorer som inverkar.

 – Vi har exempel på populationer som gått ner till låga nivåer men lyckats komma tillbaka. Det styrs såklart av den genetiska mångfalden men för att det överhuvudtaget ska finnas en möjlighet kan vi inte ha andra hot som fortsätter att hålla nere populationen. När det gäller tumlaren så dör många individer innan de ens har hunnit reproducera sig, avslutar Kylie Owen. 

Nu återstår det att se hur Sverige och Östersjöländerna svarar på Sinkevičius uppmaning.