2017.06.08

Välkommen satsning på kvalitet i marint skydd från regeringen

Idag har regeringen meddelat att de ger HaV i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade områden som en del i att öka kvaliteten i marina skyddade områden. HaV får även i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Östersjöcentrum på Stockholms universitet välkomnar Sveriges frivilliga åtagande som las fram under havskonferensen i New York.

– Nu när Sverige nått upp till målet att skydda 10% av sina havsområden är det glädjande att regeringen inte lutar sig tillbaka och tycker att jobbet är gjort. För marint skydd handlar lika mycket om kvalitet som kvantitet.

Forskningen visar att många marina skyddade områden i världen ger ett svagt skydd för havets ekosystem, eftersom de inte innebär tillräckligt effektiva begränsningar av skadliga aktiviteter. Vi vet också att fiske har en stor påverkan på marina ekosystem, säger Sofia Wikström, forskare i marinbiolog på Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Fiske i skyddade områden diskuteras även på EU-nivå just nu. I EU-kommissionens handlingsplan för hur medlemsländerna ska tillämpa art- och habitatdirektivet bättre, framgår att Kommissionen till 2018 ska ta fram en vägledning för fiske i Natura 2000-områden inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och havsmiljödirektivet.

– Ska vi ha en reglering av fiske som är konsekvent, ekosystembaserad och som leder till politisk samstämmighet mellan miljö- och fiskepolitik så är den här typen av sammankopplingar oerhört viktiga. Sveriges initiativ är ett klart steg i rätt riktning, fortsätter Sofia Wikström

Sofia Wikström

Sofia Wikström

Marinekolog
sofia.wikstrom@su.se

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se