Förvaltning av kustzoner

2017.03.16

Mars – den internationella sjögräsmånaden

Sjögräsängar hör till de naturtyper i havet som minskar kraftigt i stora delar av världens kustområden. Men det uppmärksammas sällan. När man pratar om skyddsvärda undervattenmiljöer är det ofta korallrev som står i fokus. Och frågar du mannen eller kvinnan på gatan har de ofta inte hört talas om sjögräsängar.

I ett försök att sätta mer strålkastarljus på sjögräset pågår just nu lansering av mars som den internationella sjögräsmånaden (”Seagrass awareness month”). Sjögräsforskare över hela världen pratar om sjögräsängar och varför de är viktiga, i bloggar och på sociala medier.

I min förra bloggpost skrev jag om hur viktiga sjögräsängar är i kustnära ekosystem. De motverkar växthuseffekten genom att binda organiskt kol, de motverkar erosion av bottnarna och de är viktiga barnkammare för fisk och livsmiljöer för många andra djur.

Nyligen visade även en studie från Indonesien att sjögräsängar verkar kunna minska mängden sjukdomsframkallande bakterier i vattnet. Studien visade även att korallrev som gränsade till sjögräsängar var friskare än korallrev i områden utan sjögräsängar. Forskarna kan ännu inte svara på varför det finns färre bakterier i vattnet i sjögräsängar, men en möjlig förklaring är att sjögräsets rötter binder bottensedimentet och därför hindrar bakterier som sjunkit ned till bottnen från att virvla upp på nytt.

Samtidigt ser vi som sagt att sjögräsängar minskar och försvinner i många områden, inte minst på svenska västkusten. I Bohuslän uppskattas att så mycket som 60 procent av ytan av ålgräsängar har försvunnit bara sedan 1980-talet. Det blir mer och mer viktigt att vända den här utvecklingen, om vi inte ska förlora ålgräsets viktiga funktioner.

Ett första steg kan vara just att öka medvetenheten om att sjögräsängar är hotade och vad vi går miste om när de försvinner. Och vad vi kan göra för att skydda dem. Därför kommer jag och andra forskare att prata om sjögräsängar på en konferens om kustförvaltning i Stockholm 30 mars. Ett litet bidrag till internationella sjögräsmånaden.

Vill du lära dig mer om sjögräs är det ett bra tillfälle att söka på Seagrass awareness month eller följa #SeagrassAwarenessMonth på Twitter. Eller fördjupa dig i denna artikel i New York Times.

Sofia Wikström

Sofia Wikström

Marinekolog
sofia.wikstrom@su.se