2016.07.09

Så hänger fisket ihop med fintrådiga alger

Se filmen där Lena Kautsky förklarar

Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

Professor Emeritus Lena Kautsky vid Stockholm universitets Östersjöcentrum visar på ett pedagogiskt sätt hur övergödning och för stort uttag av rovfiskar påverkar balansen i kustmiljöerna.

När rovfiskar som gädda och aborre fiskas ut ökar mängden småfisk som äter smådjur som äter alger. När näringsämnen från till exempel avlopp och jordbruk släpps ut i vattnet skapas övergödning. Båda scenarierna orsakar en stor tillväxt av alger vilket rubbar balansen i kustmiljöerna.

Film: Henrik Hamrén

I filmen visar Lena Katusky hur det går till när grönslick växer över tången som då riskerar att försvinna. Eftersom tången är viktig för smådjuren i havet, som de mindre fiskarna är beroende av rubbas balansen och den biologiska mångfalden i haven hotas.

Filmen är gjord i en enda tagning ombord på Briggen Tre Kronor under Almedalsveckan 2016. Den här problematiken som Lena beskriver är central och mycket viktig att myndigheter och förvaltningar är medveten om i arbetet med att skydda marina miljöer.

Under samma Almedalsvecka hölls ett seminarium under Östersjödagarnas flagg, där det marina skyddet diskuterades. Baltic Eyes forskare Sofia Wikström höll ett kort föredrag som en panel bestående av representanter från Länsstyrelsen i Stockholm, Hav och Vattenmyndigheten samt Sveriges riksdag. Seminariet livesändes och finns att se i sin helhet tillsammans med ett referat här på balticeye.org. 

Relaterade artiklar