Baltic Eye

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik är nödvändigt för att ge kommande generationer möjligheten att njuta av ett friskt och levande hav.

Webbmagasinet Baltic Eye lyfter Östersjöforskning som är relevant för samhället och förklarar, fördjupar och förenklar kunskapen så att beslutsfattare och rådgivare i samhällsfunktioner kan till sig den.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav - men också ett av de mest studerade.

Den vetenskapliga kunskapsbanken om den känsliga och unika marina miljön är mycket omfattande och fylls ständigt på med nya och viktiga rön. Tyvärr når bara en bråkdel av kunskapen fram till samhällets beslutsfattande instanser. Detta beror bland annat på att vetenskapen och politiken inte talar samma språk.

Här publiceras material som gör vetenskapen användbar för beslutsfattare. Skribenter och redaktörer arbetar tillsammans med forskare och omvärldsanalytiker för att det ska gå snabbt att förstå resultatet och hur det relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla redaktionen: ostersjocentrum@su.se

08-16 31 09