Dämien Bolinius

Från data till policy, jobbar för att minska kemikalietrycket på Östersjön.

2018.10.17

Dämien Bolinius

Jag har en bakgrund inom marin vetenskap och biologi och har tagit min doktorsexamen inom tillämpad miljövetenskap 2017. Mitt fokus har varit på att förstå vad som händer med hydrofoba organiska kemikalier i miljön. Var kommer de ifrån, var slutar de och vilka kemikalier är potentiellt oroliga för oss eller miljön? Det har jag gjort med hjälp av laboratorieexperiment, kemiska analyser och dataanalyser.

Som forskare vid Baltic Eye har jag mestadels arbetat med dataanalys och gränssnittet mellan forskning och politik. Frågor som jag har arbetat med är: Kemikalier i konsumentartiklar, marinskrot /plast i miljön och kemikalier i slam.