emma undeman

Emma Undeman

| Tel: 08-16 34 26

Jobbar för att minska förekomsten av farliga ämnen i Östersjön.

Emma Undeman

Fokus för mitt arbete är hur vi kan minska förekomsten av farliga ämnen i Östersjön.

Tiotusentals kemikalier används dagligen I samhället. Många av dem transporteras så småningom till Östersjön, och vissa av dem har oönskade effekter på ekosystemet. Det är stor utmaning är att identifiera och fasa ut de substanser som har negativ miljöpåverkan. Min forskning inom Baltic Eye fokuserar på att utreda vilka åtgärder för att minska den kemiska föroreningen av Östersjön som är mest effektiva och realistiska att införa.

Jag är civilingenjör och har doktorerat i miljövetenskap. Min forskning handlar om hur kemikalier sprids i miljön och ackumuleras i näringsväven beroende på deras inneboende egenskaper, förhållanden i miljön och utsläppsmönster, samt hur denna kunskap kan användas för att bestämma vilka åtgärder som mest effektivt kan minska föroreningen av Östersjön. 

emma undeman

Emma Undeman

Miljökemist
emma.undeman@su.se