gun4

Gun Rudquist

| Tel: 08-16 33 44

Mitt uppdrag är att se till att relevant forskning når fram till beslutsfattare och andra aktörer.

Gun Rudquist

Jag arbetar som omvärldsanalytiker.

Varje dag fattas politiska beslut lokalt, nationellt, regionalt och inom EU:s olika forum, som får effekter för Östersjöns miljö. Den vetenskapliga kunskapen om de marina ekosystemen och hur de reagerar på yttre påverkan är enorm – men genomsyrar långt ifrån alla beslutsprocesser.

Baltic Eyes uppgift är att verka för att de beslut som rör Östersjöns miljö fattas på god vetenskaplig grund, för Östersjöns bästa. Jag är agronom i botten och har jobbat med såväl lantbruksfrågor i Sverige som utvecklingsfrågor globalt.

Min huvudsakliga yrkesbakgrund har legat i gränssnittet mellan vetenskap och påverkansarbete, huvudsakligen på Naturskyddsföreningen. Min senaste roll där var som avdelningschef för hav, jordbruk och juridik.

 

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se