Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

| Tel: 08-16 31 27

Mitt uppdrag att bevaka och hitta ingångar till de politiska processer som berör Östersjön.

Hanna Sjölund

Som omvärldsanalytiker bevakar och analyserar jag de politiska processer som berör Östersjön och identifierar de ingångar där Baltic Eyes arbete behövs och kan göra skillnad.

Politiska beslut om Östersjön behöver bygga på den senaste forskningen inom området. Forskningen som Baltic Eye bedriver och samlar in är aktuell, relevant och ligger i framkanten för mycket av det politiska arbetet runt Östersjön i dag. Mitt arbete handlar om att ta fasta på möjligheterna att bidra med underlag och stödja politiska processer, som rör Östersjöns välmående.

Se oss som en utmanare och som ett stöd för vetenskapligt väl underbyggd politik.

Med en kandidatexamen från Europaprogrammet på Södertörns högskola och en mastersexamen i humanekologi från Lunds universitet har jag i mitt arbetsliv rört mig i globala och europeiska sammanhang, där social och ekologisk hållbarhet är ledord.

Min arbetserfarenhet kommer från Geneve, där jag har arbetet på FNs forskningsinstitut för social utveckling fram till Rio+20-konferensen, men främst från Bryssel där jag innan jag kom till Baltic Eye arbetade för en europeisk facklig federation. Tyngdpunkten låg på politiskt påverkansarbete och jag ansvarade även för den globala organisationens klimatarbete fram till COP21.

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se