Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

| Tel: 070-180 07 60

Jag omformulerar forskning och kunskap i text och bild.

Henrik Hamrén

Omformulerar forskning och kunskap, i text och bild, så att fler kan – och vill – förstå vad som måste göras för att Östersjön ska må bättre.

balticeye.info är Baltic Eyes nav, och platsen där det mesta jag gör publiceras. Alla artiklar, notiser, filmer och reportage tar avstamp i vetenskapen, i den djupa och viktiga kunskapen. Mycket av min vardag handlar därför om att samtala med forskarna, fråga, försöka förstå, och fråga igen.

För att nå ut med kunskapen om Östersjön anordnar Baltic Eye även seminarier, konferenser och andra kunskapsdelande evenemang. Då är jag ibland moderator, och försöker ställa de jobbigaste frågorna jag kan komma på.

Jag har arbetat som journalist i två decennier; inom dagspress och tv, på TT, SVT och Sydsvenskan, som frilans och som redaktionschef. Det mesta jag berättade om då hände på land och handlade om människor. Det har inte ändrats – trots att jag numera nästan bara berättar om havet.