Linda Kumblad

| Tel: +46 733 799 816

Jag jobbar med Östersjöns kustområden och hur miljön kan förbättras med olika åtgärder.

2017.05.15

Linda Kumblad

Övergödning är ett stort problem, men det finns även utmaningar med exempelvis miljögifter, exploatering, båttrafik och hårt fisketryck. 

För att minska övergödningen måste tillförseln av näring – kväve och fosfor - till vattnet minskas. Sedan 2011 har jag följt Björnöfjärden i Stockholms skärgård, som gått från att vara kraftigt övergödd till att ha återfått en bra vattenkvalitet och ett växt- och djur som är på väg att återhämta sig. Förbättringen beror på att vikens syrefria bottnar binder fosfor igen efter aluminiumbehandling, samt åtgärder inom jordbruket, på hästgårdar och förbättrade små avlopp.

Jag är systemekolog och ekotoxikolog som i nästan 20 år har jobbat med tillämpad forskning om hur vi människor påverkar kustzonen. Innan jag kom till Baltic Eye jobbade jag på BalticSea2020.

För mig har det blivit allt tydligare hur viktigt det är med ett effektivt kommunikationsarbete väl förankrat i vetenskapliga fakta för att nå ut med budskap och rekommendationer till beslutsfattare och myndigheter. Baltic Eye fyller en jätteviktig funktion för detta.

Linda Kumblad

Systemekolog och Ekotoxikolog
linda.kumblad@su.se