Maciej Tomzcak

Maciej Tomczak

| Tel: 08-674 75 41

Jag fokuserar på fisk och fiske ur ett bredare ekosystemperspektiv.

Maciej Tomczak

Hur kan vi få till stånd en mer ekosystembaserad fiskeriförvaltning (EBFM) i Östersjön? Och vad betyder egentligen ett ”hållbart utnyttjande” av fiskeresurserna?

Det kommersiella yrkesfisket är en integrerad del av Östersjöns ekosystem. Varken förvaltningen eller bedömningarna av bestånden kan fungera korrekt utan att sättas i ett bredare ekosystembaserat sammanhang. 

Att förstå samspelen med och inom ekosystemet, och fiskets plats i den större bilden, är avgörande för det framtida Östersjöfisket. Att kommunicera dessa komplexa ekosystem-interaktioner till förvaltare och andra beslutsfattare – med hjälp av forskning och syntetiserad tvärvetenskaplig information – är både en möjlighet att förändra, och en stor utmaning.

Jag är utbildad marinekolog med doktorsgrad i oceanologi vid Institut of Oceanology i Gdansk samt Sea Fisheries Institute i Gdynia. Tidigare har jag arbetat på DTU-Aqua i Köpenhamn och Baltic Nest Institute vid Stockholms universitet.

Sedan femton år tillbaka är jag mycket engagerad i aktiviteter inom Internationella havsforskningsrådet (ICES) som bland annat medordförande i ICES/HELCOMs arbetsgrupper för integrerad bedömning av Östersjön.

Maciej Tomzcak

Maciej Tomczak

Forskare
maciej.tomczak@su.se