marc2

Marc Geibel

| Tel: 08-16 37 24

Jag använder min vetenskapliga expertis för att stödja alla Baltic Eyes forskare i deras arbete.

Marc Geibel

Jag är tekniker och arbete bakom kulisserna på BalticEye och använder min vetenskapliga expertis för att stödja alla Baltic Eyes forskare i deras arbete.

Inom Baltic Eye organiserar, kombinerar och analyserar jag vetenskapliga data från olika områden, för att göra dem mer begripliga. Detta är viktigt för att kunna förstå Östersjöns dåtiden, nutiden och framtiden.

Jag har erfarenhet inom olika områden av miljövetenskap och av många olika former av vetenskapliga data. Mitt arbete kräver en bred uppsättning färdigheter i allt från dataanalys och vetenskaplig programmering till databashantering och serveradministration.

marc2

Marc Geibel

Tekniker
marc.geibel@su.se