Marie Löf

| Tel: 08-16 38 55

Jag forskar på mikroplaster i havet och vilka skador de orsakar.

Marie Löf

Vi måste minska tillförseln av plastskräp och mikroplast till vattenmiljön.

Vi måste minska tillförseln av plastskräp och mikroplast till havet. En källa som är relativt lätt att åtgärda är den mikroplast som tillsätts i kosmetiska produkter, som tandkräm och skrubbkräm.

Östersjön är en viktig resurs och ett unikt ekosystem som vi måste bli bättre på att ta hand om.

Mitt fokus är effekter av mikroplast i havet. Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm och som sprids till havet från många olika mänskliga aktiviteter. Mikroplast tas upp av allt från djurplankton, musslor och kräftdjur till fåglar och däggdjur. Den kan också transporteras uppåt i näringsväven och även människor kan få i sig mikroplast via födan. De riktigt små plastpartiklarna kan ta sig in i celler och vävnader och läcka farliga ämnen. Experiment visar en mängd skadliga effekter av mikroplaster. 

Jag är biolog och ekotoxikolog och forskar på hur havets innevånare påverkas av de farliga ämnen som släpps ut främst från mänskliga aktiviteter. Tidigare har jag forskat på hur farliga ämnen och syrebrist i kombination påverkar biomarkörer och reproduktionsskador hos ett bottenlevande kräftdjur i Östersjön. Jag disputerade vid Stockholms universitet 2014. Jag är även utbildad ekonom och har ett stort intresse för kommunikation.