Nils Hedberg

| Tel: 0707406991

Jag forskar om vattenbrukets miljöeffekter

Nils Hedberg

Vattenbruk i Östersjön, var finns potentialen och vilka är problemen?

Vattenbruket står för en allt större del av den globala matproduktionen och kommer vara en viktig del av lösningen på problemet med att föda världens växande befolkning. Samtidigt medför utbyggnaden av vattenbruk störningar i miljön. Jag arbetar med kopplingen mellan ekosystem och olika typer av vattenbruk. Hur påverkas musselodlingar av Östersjöns bräckta vatten? Hur påverkas Östersjön av musselodlingar?

Min tidigare forskning har framförallt bedrivits i tropiska hav i t.ex. Sydostasien där utbyggnaden av vattenbruken har pågått längre tid och i större skala, men också i Afrika. Frågorna har berört hur fisk, hummer och algodlingar påverkar utfiske, habitatförstörning, övergödning och utvekling av antibiotikaresistens.

 

Nils Hedberg

Forskare
nils.hedberg@su.se