Siri Kramer Maassen

Som kommunikationschef arbetar jag med strategisk planering samt utveckling av Baltic Eyes kommunikationsarbete.

Siri Kramer Maassen

För mig är kommunikation A och O för ett framgångsrikt miljöarbete. Att förmedla rätt budskap till rätt person i rätt tid är avgörande för att vi ska få tillstånd hållbara förändringar.

Baltic Eye - ett fantastiskt team med forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer som har fått det inspirerande och viktiga uppdraget att brygga broar mellan forskning och beslutsfattare. Men hur gör man det? Vad ska sägas när och till vem?

Med vilka kommunikationskanaler, vilka budskap och med vilken tonalitet? Vilka mål ska vi styra mot och hur ska vi prioritera olika insatser? Min roll är att strategiskt planera och koordinera kommunikationen så att vi jobbar så effektivt som möjligt.

Jag är utbildad miljövetare och kommunikatör som, innan jag började arbeta på Baltic Eye, testade vingarna som miljöpolitisk sekreterare på riksdagen, som projektledare och kommunikatör på Naturskyddsföreningen, som konsult på Ekoteket på Stockholms Kulturhus samt som projektledare för klimatkommunikationsprojekt på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Däremellan startade jag även upp PR-byrån One Planet PR och arbetade med ett tjuogotal olika organisationer för att vässa deras kommunikationsarbete.

Senaste artiklarna