Sofia Wikström

Sofia Wikström

| Tel: 08-16 17 91

Jag arbetar med frågor om skydd och förvaltning av arter och livsmiljöer i Östersjön.

Sofia Wikström

Hur kan vi utnyttja vårt värdefulla innanhav utan att skada ekosystemet?

Om vi ska kunna utnyttja Östersjön på ett hållbart sätt måste vi förhindra att viktiga livsmiljöer för djur och växter skadas eller förstörs. Jag arbetar med att kartlägga vilka miljöer som är viktiga, hur väl vi skyddar dessa miljöer idag och hur förvaltningen kan förbättras. Vilka är de största hoten mot viktiga livsmiljöer? Hur skapar vi ett effektivt nätverk av skyddade områden? Hur påverkas fisk och fiske av skyddade områden? 

Jag är marinekolog med lång erfarenhet av Östersjön och Västerhavets livsmiljöer, framförallt vegetationsklädda bottnar. Min forskning sträcker sig från grundläggande studier av ekologiska funktioner hos undervattenväxter och vad som styr växternas utbredning till metoder för kartläggning och övervakning av bottenlevande arter. 

Sofia Wikström

Sofia Wikström

Marinekolog
sofia.wikstrom@su.se