2018.12.10

Alan Matthews: Nationella CAP-strategier viktiga för den marina miljön.

Tilldelning av EU-finansiering för miljövänliga jordbruksmetoder kommer att fastställas på nationell nivå. För dem som vill se reducerade näringsbelastningar från jordbruket till den marina miljön kommer det att vara viktigt att delta i utformningen av de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken, skriver Alan Matthews, professor emeritus vid Trinity College, Dublin, Irland.

EU: s gemensamma jordbrukspolitik har under en längre tid långsamt utvecklats för att ta itu med några av de miljö- och klimatutmaningar som det europeiska jordbruket står inför.

Ursprungligen började det hela med miljövänliga klimatåtgärder (AECM) i den gemensamma jordbrukspolitikens "pelare 2" för landsbygdsutveckling. Medlemsstaterna kan kompensera jordbrukare som frivilligt utför praxis med positiva miljöfördelar som går utöver god jordbrukspraxis.

Alan Matthews, Professor Emeritus på Trinity College, Dublin, Irland, har skrivit en gästkrönika om möjligheterna för den Europa-gemensamma jordbruksstrategin CAP. Artikeln finns publicerad på vår engelska webbplats och dit kommer du med ett klick på den här länken.

Alan Matthews is Professor Emeritus of European Agricultural Policy at Trinity College Dublin, Ireland. He blogs on EU agricultural policy issues at www.capreform.eu  Contact: alan.matthews@tcd.ie