2019.01.18

"Att välja bort Parmaskinka kommer inte att påverka Östersjön"

2019.01.18

Att äta mindre kött måste bli global trend om övergödningen ska påverkas

EAT Lancet-rapporten bekräftar att vi alla behöver konsumera färre animaliska produkter, som nötkött, för att bland annat klara klimatet och världens matbehov. Men om ändrade kostvanor ska få positiva konsekvenser för Östersjöns miljö måste skiftet ske globalt.

Om jordbruket ska leverera ökade skördar och mer mat kommer det oundvikligen att påverka vår förvaltning av haven. Det kommer att kräva ”en kombination av intensifiering och bättre reglering av markanvändning så att andra ekosystem skyddas”.

Detta konstaterar elva miljöforskare i en gemensam artikel på DN Debatt. Samtliga ingår i expertgruppen bakom den nyligen släppta rapporten Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems.

Rapportens slutsats är att minskad konsumtion av animaliska produkter (särskilt rött kött) och ökad konsumtion av mat som grönsaker, frukter, helkorn, baljväxter och nötter, skulle gynna inte bara människors hälsa utan också klimatet och miljön. Det skulle även öka sannolikheten för att uppnå de globala Hållbarhetsmålen (SDG).

Mål nummer 14 handlar om att bevara och hållbart använda haven och de marina resurserna. För Östersjön kan detta mål inte uppnås utan att ytterligare minska övergödningen.

– Men det är inte självklart att våra förändrade kostvanor skulle påverka övergödningen, och det beror framför allt på det komplexa sambandet mellan produktion, handel och konsumtion, säger Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.

Generellt sett kräver produktion och konsumtion av animaliska produkter mer resurser (vatten, fossila bränslen, kväve och fosfor) per mängd protein eller kalorier jämfört med produktionen av växtbaserad mat. Men för att övergången från djur- till växtproteiner ska bli som mest effektivt ur ett havsmiljöperspektiv måste den dock ske globalt.

– De negativa följderna av produktionen förblir i regionen även om vi exporterar slutprodukterna. Även om vi äter mindre kött i Östersjöområdet betyder det inte nödvändigtvis att jordbrukets negativa effekter på Östersjön kommer att minska, säger Michelle McCrackin.

Att exempelvis välja bort Parmaskinka från Italien kommer inte att påverka Östersjön. På samma sätt skulle en minskning av vår inhemska konsumtion av produkter från Östersjöområdet inte heller få nämnvärt positiva effekter för Östersjöns miljö om den enda skillnaden blir att produkterna istället exporteras till andra regioner.

– Men om minskad köttkonsumtion också leder till färre djur i regionen, då kan risken för näringsläckage minskas, säger Michelle McCrackin.

Hennes forskarkollega Annika Svanbäck betonar en annan viktig faktor, nämligen hur maten produceras.

– Djurproduktionens miljöpåverkan varierar mycket mellan regioner, produktionssystem och typer av produkter. Det är viktigt att komma ihåg att risken för näringsläckage också beror på lokala förhållanden, säger hon.

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin

Limnolog
michelle.mccrackin@su.se

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se