2016.06.21

EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

Text: Gun Rudquist

Den 20 juni samlades EU:s miljöministrar för att bland annat diskutera det så kallade TAK-direktivet som handlar om luftföroreningar, varav kväveoxider är en. Man diskuterade sina ställningstaganden i de pågående förhandlingarna med Europaparlamentet (EP). Förhandlingen med parlamentet har pågått sedan början av året men man är inte överens eftersom medlemsländerna vill försvaga tidigare åtaganden om att åtgärda luftföroreningar medan EP snarare vill höja ambitionen. Det diskuteras också huruvida metan ska inkluderas bland föroreningarna som måste hanteras.

Luftföroreningar är både ett stort hälso- och miljöproblem. För Östersjöns del handlar det om en ansenlig del av allt kväve som når havet. Viktiga källor är transportsektorn och jordbruk och följaktligen diskuteras TAK-direktivet på flera olika ministermöten. Så sent som i mitten av maj diskuterade jordbruksministrarna frågan och Polen var ett av de länder som motsatte sig strängare åtaganden och menade att det skulle ge för stora negativa effekter på jordbruket.

- Övergödning är ett av de största problemen för Östersjön och tillförseln av näringsämnen behöver minska, även den luftburna tillförseln, säger Annika Svanbäck, forskare vid Baltic Eye. Vi stödjer den svenska regeringens ambition att få till ett beslut om åtaganden så fort som möjligt.

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Relaterade artiklar