2016.06.22

Miljömålsberedningens förslag är ljuv musik för Östersjön

Nerskärningar i jordbrukspolitikens inkomststöd och en utökning av landsbygdsprogrammet är två av de välkomna förslagen i miljömålsberedningens slutbetänkande.

Idag presenterade miljömålsberedningen sitt slutbetänkande om klimat- och luftvårdspolitik.

Transportsektorn och jordbruket lyfts fram som de två viktigaste områdena att åtgärda. Många av åtgärderna för lägre klimatpåverkan från jordbruket ger även vinster för miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning". Därför är Miljömålsberedningens förslag om till exempel ökad kväveeffektivitet och ändrad jordbrukspolitik ljuv musik även för Östersjön. 

Beredningen föreslår bland annat att jordbrukspolitikens inkomststöd skärs ner och stöd till miljö- och landsbygdsinsatser stärks.

- En utökning av landsbygdsprogrammet ökar möjligheterna att komma tillrätta med ineffektiviteten i växtnäringsutnyttjandet, säger Annika Svanbäck, forskare vid Baltic Eye. Bättre växtnäringsutnyttjande är en nyckelfråga för att nå flera miljömål.

Betänkandet trycker på att Sverige måste driva på det internationella samarbetet för att åtgärda luftsvårdsfrågorna och pekar bland annat på vikten av att TAK-direktivet genomförs.

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Relaterade artiklar