2018.11.15

"Jag märker att en del får väldigt extrema bilder i huvudet"

2018.11.15

Ny policy brief ska bidra till en nyanserad diskussion om jordbrukets struktur

Går det att förändra jordbrukets struktur så att påverkan på Östersjön minskar? Forskare vid Östersjöcentrum har studerat frågan och hoppas att deras policy brief ska bidra till en nyanserad diskussion om lösningar på jordbrukets strukturproblem.

Jordbrukets struktur och det faktum att antingen djurhållning eller växtodling tenderar att dominera i olika regioner, lyfts ofta fram som en viktig anledning till läckage av fosfor och andra näringsämnen till Östersjön.

Att förändra dessa strukturer är dock svårt och ofta strandar diskussionen här. Men forskare från Östersjöcentrum har velat gå djupare i frågan om jordbruksstruktur och därför tittat på forskningslitteratur för att se vilka konkreta lösningar med vetenskapligt stöd det finns för att påverka denna struktur.

Bidra till en mer nyanserad diskussion

Arbetet har resulterat i en policy brief och ett fact sheet som i första hand vänder sig till tjänstemän på myndigheter och departement som jobbar med jordbruksfrågor. Men även NGOs kan ha användning av rapporterna i sitt arbete.

Annika Svanbäck, forskare på Östersjöcentrum och en av författarna till policy briefen, hoppas att den kan bidra till en mer nyanserad diskussion om hur vi kan jobba med olika åtgärder kopplat till jordbruksstruktur.

– Ibland när vi pratar om att förändra jordbrukets struktur så märker jag att en del får väldigt extrema bilder i huvudet, som ”tillbaka till Bullerbyn” eller sovjetisk planekonomi. Men istället kanske vi kan se det som en utveckling av jordbruket, där jordbruket fortsätter att vara resurseffektivt - samtidigt som man adresserar de negativa sidorna av strukturen, säger Annika Svanbäck.

Tre olika vägar framåt

De lösningar forskarna har funnit går att dela in i tre grupper. Den första handlar om att flytta gödsel, den andra om att omfördela djur, och den tredje om att producera och konsumera färre animalieprodukter.

– Genom att flytta stallgödsel från områden med överskott till ställen där gödsel behövs i växtproduktion minskar både risken för näringsläckage i djurtäta områden och behovet av importerat handelsgödsel i växtodlande regioner, säger Annika Svanbäck.

En större blandning av djur- och växtodling kan också bidra till att mer lokalt foder används vilket leder till minskad import av foder, till exempel soja från Brasilien, menar forskarna.

Läs mer om forskarnas olika rekommendationer och förslag i policy briefen. Den tredje vägen - att minska konsumtionen av animalieprodukter - diskuteras i den separata fact sheeten "Kan ändrade kostvanor rädda Östersjön?".

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin

Limnolog
michelle.mccrackin@su.se

Relaterade artiklar