2016.11.02

Strategimöte om Östersjön

2016.11.02

Seminarium om internbelastning av fosfor

Det är dags för det sjunde mötet om EU-strategin för Östersjöregionen, EUSBSR. Baltic Eye är med och arrangerar ett seminarium om internbelastningen av fosfor.

Den 8-9 november samlas mer än 1000 personer från Östersjöns alla länder i Stockholm för att diskutera regionens framtid. Såväl ett hållbart hav som fler jobb och ökad samverkan är på agendan. Olika vinklar och frågeställningar om hur man ska gå till väga för att skapa ett friskare Östersjön kommer att belysas i en rad workshops. 

Baltic Eye på Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar en workshop den 9:e nov som handlar om frågan om fosforläckaget från bottensedimenten är skäl nog för att inte göra åtgärder på land.

Att det finns en stor mängd fosfor i bottensedimenten i Östersjön är känt sedan länge.

Forskning visar hur fosforn cirkulerar mellan sedimenten och vattnet och inverkar på t ex algblomning.  Det kallas för internbelastning av fosfor. Ofta hör man i debatten att internbelastningen av fosfor är så stor att det inte är någon poäng att göra något åt tillförseln av fosfor från land till Östersjön. Jordbruk och avlopp är de stora källorna till fosfor till Östersjön 

Fosforn i bottensedimenten är ett resultat av årtionden av övergödning av Östersjön och inte en orsak till övergödning. Att sedimenten läcker fosfor kommer att försena Östersjöns återhämtning.

Det kommer att ta minst lika lång tid att återställa Östersjön som det tog att göra det övergött.  Det gör det desto angelägnare att på allvar åtgärda läckage från jordbruk och avlopp. 

Seminariet som Baltic Eye arrangerar under den stora tvådagarskonferensen äger rum på onsdagen, den 9 november klockan 10.40-12.00 i Lindgrenrummet.

Seminariet inleds med tre talare:

  • Alf Norkko, Professor, Tvärminne Zoological Station, Helsinki University
  • Bo Gustafsson, Director, Baltic Nest Institute and Senior Scientist at Baltic Sea Centre, Stockholm University
  • Michelle McCrackin, Research Scientist at Baltic Eye at Baltic Sea Centre, Stockholm University

Föredragen följs av en panel bestående av både experter på ämnet och politiker från Sverige, Estland och Finland:

Politiker:

  • Matilda Ernkrans, Social Democratic Party, Member of the Swedish Parliament, Chairman of the Committee on Environment and Agriculture (tbc)
  • Saara-Sofia Sirén, member of Finnish Parliament and Environment Committee
  • Rainer Vakra, Social Democratic Party Faction, Chair of the Environmental Committee of the Parliament of Estonia

Experter:

  • Alf Norkko, Professor, Tvärminne Zoological Station, Helsinki University
  • Bo Gustafsson, Director Baltic Nest Institute and Senior Scientist at Baltic Sea Centre, Stockholm University
  • Annika Svanbäck, PhD in Soil Science, Research Scientist at Baltic Eye at the Baltic Sea Centre, Stockholm University
  • Michelle McCrackin, Research Scientist at Baltic Eye at the Baltic Sea Centre, Stockholm University

Panelen modereras av Baltic Eyes omvärldsanalytiker Gun Ruduist. 

Michelle McCrackin

Limnolog
michelle.mccrackin@su.se

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Relaterade artiklar