2018.03.05

"För att blåsa liv i Östersjön behövs inga stora och riskabla pumpningsprojekt."

2018.03.05

Att pumpa syresatt vatten till Östersjöns bottnar är en dålig idé

Havsforskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum svarar på debattartikel i tidningen Sydöstran, och avråder från storskaliga "pumpprojekt" som påstås ska rädda Östersjöns miljö.

Idén om att syresätta Östersjöns bottnar som ett slags snabblösning för att rädda Östersjön från övergödning dyker med jämna mellanrum upp i den offentliga debatten. Men en dålig idé blir inte bättre för att den upprepas många gånger. 

Flera forskare har tidigare bemött denna idé, och avrått från att satsa på pumpningsprojekt i stor skala. 

Vi fortfarande vet alldeles för lite för att i dagsläget. Att skala upp detta experiment till någon sorts Östersjöskala vore helt enkelt både ekonomiskt och miljömässigt vanvett.

Det saknas inte bara tillräckliga undersökningar, tester och analyser av experimentens effekter, vi vet också för lite om fosforns rörelser mellan land, vatten och bottensediment (den så kallade fosforcykeln). Kort sagt, ingen vet säkert vad som skulle hända om vi pumpade ner syre till Östersjöns syrefattiga bottnar. Kunskapsbristen gör storskaligheten ytterst riskabel.

För att blåsa liv – riktigt liv – i Östersjön behövs inga stora och riskabla pumpningsprojekt utan ökade satsningar på den typen av landåtgärder som redan har börjat ge resultat. 

Läs hela repliken här.

Läs ursprungliga inlägget (24 februari) här.

Relaterade artiklar