Policy briefs

Det här är en samling av alla aktuella policy briefs från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

En policy brief är en sammanfattning av en specifik frågeställning, med alternativa lösningar och rekommendationer för det bästa alternativet. Den riktar sig till beslutsfattare och andra som är involverade i eller intresserade av att formulera och påverka politiken. 

Policy Briefs